COVID19 - Information

Wjazd do Danii

Testy przed przyjazdem

O północy z 26 na 27 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady wjazdu do Danii:

podróżni niebędący rezydentami duńskimi muszą przed wjazdem do Danii przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego nie później niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy duńskiej (test PCR) lub negatywny wynik testu wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy duńskiej (szybki test antygenowy).

osoby będące rezydentami duńskimi mogą wykonać test przed wjazdem do Danii albo w ciągu 24 godzin po wjeździe do Danii.

Uwaga! Obowiązek wykonania testu dotyczy także osób zaszczepionych. 

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są:

– dzieci poniżej 15. roku życia

– osoby, które były wcześniej zakażone COVID-19, co potwierdzą pozytywnym wynikiem testu PCR wykonanym nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 180 dni przed wjazdem

– osoby wjeżdżające do Danii w celu przewozu towarów lub po przewiezieniu towarów za granicę

– osoby, które opuszczą Danię nie później niż 24 godziny po wjeździe

– rezydenci duńscy powracający do Danii z krajów granicznych po wykonaniu pracy lub usług, ukończeniu nauki lub egzaminu

– osoby, które z powodu niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej albo przeciwskazań medycznych nie mogą lub nie powinny wykonać testu

– osoby poruszające się w tranzycie ze Szwecji na Bornholm lub odwrotnie, które nie osiedliły się w Szwecji

– załogi statków powietrznych, morskich, autobusów, pociągów, taksówek lub innych komercyjnych środków transportu.

Powyższe zasady dotyczące testowania mają wstępnie obowiązywać do 17 stycznia 2022 roku. 

.

Przydatne linki:

(opdateret: 28/12/2021)

.