COVID19 - Info

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało właśnie nowe wytyczne turystyczne, które obowiązywać od soboty 27 czerwca..

Kraja należące do strefy żółtej:

Austra, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Niderlandy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwajcaria.

Do sześciu krajów w Europie, nadal podróżowanie jest odradzane. Dotyczy to: Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty oraz Szwecji - z wyłączeniem północnego regionu Västerbotten.

Nowe instrukcje/wytyczne podróży są oparte na obiektywnych kryteriach. Między innymi na liczbie osób zarażonych, która musi znajdować się poniżej 20 osób na 100 000 mieszkańców. 

Lista krajów otwartych będzie aktualizowana co tydzień - prawdopodobnie w każdy czwartek o godz. 16.00.

Mimo że podróżowanie do 25 krajów europejskich będzie już otwarte, odwiedzający muszą nadal stosować się do wytycznych i wykazać szczególną ostrożność, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. 


Od 27 czerwca br. Dania umożliwi podróże do i z krajów strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii. Podstawą otwarcia granic będą kryteria obiektywne, takie jak np. wskaźniki zakażeń wirusem COVID-19.
Duńskie ostrzeżenia dla podróżnych do krajów UE/Schengen i Wielkiej Brytanii będą aktualizowane co tydzień, począwszy od 27 czerwca, w oparciu o aktualne wskaźniki zakażeń. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii nie będzie już odradzać podróży do krajów, w których odnotowuje się mniej niż 20 nowych przypadków zakażeń na 100.000 mieszkańców tygodniowo - pod warunkiem, że kraj ten nie stosuje ścisłych ograniczeń wjazdu dla obywateli Danii. 

Pełny wykaz zaleceń i wykaz szczegółowych zasad mających zastosowanie do poszczególnych krajów, które wejdą w życie w dniu 27 czerwca, zostanie podany do wiadomości publicznej w dniu 25 czerwca.


Od 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Wszystko dlatego, że zniesione zostaną wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE. 

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

Swobodne podróżowanie

Oznacza to, że od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny. Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany. 

Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte.


Polferries

Podróż do Polski
Od soboty 13 czerwca Polska otworzyła granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą bez przeszkód wjeżdżać do Polski.

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo
Jak wszyscy - przystosowujemy się do sytuacji, chcąc w jak najlepszy sposób dbać o pasażerów, którzy wybierają nasze promy. Robimy to, ponieważ dbamy o Wasze bezpieczeństwo.

Procedury dla pasażerów: 
- uprasza się o zasłanianie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych,
- pomiar temperatury ciała przed wejściem na prom,
- do lokali gastronomicznych wpuszczanych jest ograniczona liczba pasażerów,
- wydawanie posiłku oraz obsługa kas oddzielona na odległość ok. 1,5 m od pasażerów,
- w sklepach ograniczyliśmy liczbę klientów, w zależności od promu zezwalamy na wejście od 1 do maksymalnie 4 pasażerów,
- obsługa recepcji oddzielona na odległość ok. 1,5 m od pasażerów,
- dozowniki z płynem dezynfekującym ręce w ogólnodostępnych przestrzeniach pasażerskich.
 
Procedury dla załogi: 
- codzienny pomiar temperatury ciała,
- uprasza się o zasłanianie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych,
- uprasza się o zgłaszanie wszelkich objawów choroby przełożonemu,
- kuchnia oraz obszary magazynowe dostępne tylko dla kucharzy,
- uprasza się o mycie i odkażenie rąk przed spożyciem posiłku,
- ograniczona liczba osób przebywających w mesie, załoganci muszą zachować dystans co najmniej 1,5 m,
- odkażanie sztućców oraz talerzy przeznaczonym do tego płynem,
- dystans co najmniej 1,5 m od współpracowników,
- częsta dezynfekcja wszelkiego rodzaju przycisków, klamek i poręczy,
- uprasza się o nieopuszczanie promu w porcie,
- ograniczenie kontaktu z pracownikami w szwedzkich i polskich portach,
- rozmieszczenie dozowników z płynem dezynfekującym w kluczowych miejscach przestrzeni załogowej.